De wetenschap achter de Wim Hof Methode

Zie ook de officiële Wimhofmethod.com/science voor de allerlaatste updates over de wetenschap achter de Wim Hof Methode

 

Van circusartiest tot wetenschapper

In 2007 vond het eerste wetenschappelijk onderzoek rond de Wim Hof Methode plaats in New York. In 2011 kwam een eerste verbluffende doorbraak.

Onderzoekers konden aantonen dat Wim in staat is zijn autonoom zenuwstelsel, immuunsysteem en zijn hormoonstelsel te beïnvloeden (Universiteit Maastricht).

Iets wat tot dan onmogelijk geacht werd. Later deden 12 mensen die door Wim Hof getraind werden in Polen hem dit gewoon na.

Deze onderzoeken werden gepubliceerd in gerenomeerde tijdschriften PNAS and Nature.

Dit verhoogde Wims geloofwaardigheid en de nieuwsgierigheid over de Wim Hof Methode bij verschillende Universiteiten.

Steeds meer onderzoekers van verschillende universiteiten voerden reeds belovende onderzoeken uit. Andere studies worden momenteel nog uitgevoerd.

Wetenschappelijke doorbraken Wim Hof Methode: ontstekingsremmende werking & boost immuunsysteem

Universitair Medisch Centrum St Radboud Maastricht (2011)

1. Endotoxine Experiment: Wim Hof zelf

In navolging van 112 proefpersonen krijgt Wim Hof een injectie met een ziekmakende bacterie. Daaruit blijkt dat hij – tot op dat moment onbegrijpelijk voor de medische wetenschap – in staat is om zijn adrenalinegehalte, cortisolgehalte, ontstekingsremmende eiwitten en zelfs het aantal witte bloedcellen bewust te beïnvloeden.

Alle proefpersonen hadden ernstige ziektesymptomen waaronder koorts, rillingen, spierpijn, misselijkheid en overgeven. Wim daarentegen had slechts een milde hoofdpijn.

Is Wim Hof een Freak of Nature? Of is iedereen in staat om het immuunsysteem te beïnvloeden?

https://usercontent.one/wp/dominiquestulens.be/wp-content/uploads/2019/03/Wim-Hof-tijdens-experimenten.png?media=1720971802
"Everybody can do what I do!"
the cold is an absolute doorway to the soul
Wim Hof
The Iceman

Universitair Medisch Centrum St Radboud Maastricht (2014)

2. Endotoxine Experiment: Wim Hof getrainden

Wim Hofs Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de gewaagde claim dat iedereen kan wat hij kan wanneer 12 door Wim getrainde personen aantonen dat zij soortgelijke bloedresultaten bekomen. Na slechts 4 dagen training.

Zij vertonen exact dezelfde bloeduitslagen als Wim en vertonen ook weinig of geen symptomen ten gevolge van de bacterie

Het staat nu wetenschappelijk vast dat niet alleen Wim, maar ook de gewone sterveling door middel van de Wim Hof Methode zijn immuunsysteem, autonoom zenuwstelsel en hormoonstelsel te beïnvloeden

Endotoxine experiment Wim Hof - Wim Hof getrainden

Universitair Medisch Centrum St Radboud Maastricht (2014)

3. Endotoxine Experimenten: resultaten

Wim Hof Methode connectie

Wim Hof Wetenschappelijk onderzoek

Beïnvloeding van het immuunsysteem (video)

Bekijk hier de samenvatting van het endotoxine experiment uitgevoerd bij Wim Hof & de proefpersonen getraind door Wim Hof in Polen. De resultaten zijn baanbrekend!

Video afspelen

Wim doet wat medisch gezien onmogelijk is ... opnieuw

3. de beruchte 'Brain over Body' studie

Dit wetenschappelijk onderzoek achter de Wim Hof Methode is baanbrekend en veelbelovend.  Hoewel meer studies nodig zijn, kan de Wim Hof Method ingezet worden bij pijnstilling, angstaanvallen en depressie, chronische vermoeidheid en burn out. Deze resultaten worden al opgemerkt bij mensen die op een efficiënte manier hun symptomen van fibromyalgie verlichten.

Wayne State Univeristy School of Medicine - Michigan US
"This also suggest the compelling possibility that the WHM might allow practitioners to develop higher level of control over key components of the autonomous system, with implications for lifestyle interventions that might ameliorate multiple clinical syndromes."
Authors: O. Muzik, K. Reilly, V. Diwadkar - Brain over Body Study
Wim Hof Brain over Body Study 20
Video afspelen

Bekijk hierboven de samenvatting van de Brain over Body study waaruit blijkt dat we – uit vrije wil- krachtige pijnstillers en “goedgevoel” hormonen kunnen vrijmaken.

Wayne State University (US - 2018)

1. Verminderde activiteit van het alarmcentrum (Insula)

De insula is een alarmsysteem in de hersenen dat actief wordt bij confrontatie met een stressor (pijn, extreme warmte of koude). Angst, paniek en de fight – flight volgen al snel. 

De activiteit van Wims insula DAALT bij contact met koude. Dit komt omdat hij gefocust is op zijn ademhaling en niet op de koude. Met andere woorden, hij is in staat om het alarmsysteem van de stress uit vrije wil uit te schakelen. 

Het deel van de hersenen dat je in het “hier en nu” brengt, weg van zorgen over toekomst en verleden wordt eveneens veel actiever. (frontale cortex)

Brain over Body Study Wim Hof - Inactivation of the Insula

Wayne State University (US - 2018)

2. Verhoogde activiteit centrum pijnstilling. (PAG)

De Periaqueductal Gray (PAG) is een deel van de hersenen dat instaat voor de productie van endorfine en cannabinoïden. Endorfines zijn morfine-achtige stoffen en dus extreem krachtige pijnstillers

Cannabinoiden zijn stoffen die zorgen voor een betere gemoedstoestand. Terwijl endorfines enkel in de het centraal zenuwstelsel blijven, reizen de cannabinoiden ook naar het perifere zenuwstelsel. Daar openen zij ook de bloedvaten

Wim slaagt er dus in – in tegenstelling tot de controlegroep – niet alleen het alarmsysteem uit te schakelen, maar zelfs het “gelukscentrum” te activeren. Als je weet hoé, kan iedereen dit!

Wayne State University (US - 2018)

3. Verhoogde activiteit van de intercostale spieren

De intercostale spieren van Wim verbruiken massa’s glucose. Wanneer glucose verbrand wordt met zuurstof genereert dit massa’s energie/warmte (ATP)

Het longweefsel en het bloed dat door de longen stroomt warmt hierdoor op. 

Dit opgewarmde bloed stroomt vervolgens door de bloedvaten die Wim kan “openzetten” oiv cannabinoïden. Dit verklaart gedeeltelijk waarom de huidtemperatuur van Wim Hof constant blijft in het ijswater.

De WHM heeft ook een positieve invloed op Chronische ontstekingen

4. Axial Spondyloartitis Study

Bij deze studie werd de invloed van de WHM op de reumatische ontstekingen van de bekkengewrichten en de onderste wervels gemeten (Axial Spondyloartritis) gedurende 8 weken.  

De testresultaten werden gemeten door bloedafname. Bepaalde markers die ontsteking verraden (ESR, CRP, calprotectin) werden gemeten en vergeleken na 8 weken.

Daarnaast moesten de patiënten wetenschappelijk gestandaardiseerde vragenlijsten invullen die inzicht geven in comfort, pijn en ontsteking bij de patiënt. 

Ook deze studie geeft weeral hoopgevende resultaten. Niet alleen voor acute ontstekingen – zoals bij de entotoxinestudie. Maar ook voor chronische ontstekingen 

1. Vermindering ontsteking

Het is duidelijk aangetoond dat de biomarkers die blijk geven van chronische ontsteking (ESR, calcoprotectin, CRP) daalden duidelijk na het beoefenen van de Wim Hof Methode gedurende 8 weken.

Mensen met deze chronische reumatische aandoening zijn dus in staat om de ziekte te managen met de  WHM

2. Veiligheid & verbetering levenskwaliteit

Ten eerste is aangetoond dat de WHM veilig is voor patiënten met deze reumatische ziekte. 

Uit de vragenlijsten blijkt ook dat de mensen die gedurende 8 weken de WHM methode beoefenden, opmerkelijk minder pijn hadden, minder last van ontsteking en zich over het algemeen veel beter voelden. 

De befaamde Wim Hof Radboud Studie uit 2014 herhaald. En bevestigd

5. Effecten van de Wim Hof Methode op ontstekingen en de imuunrespons

Het Nieuwste Wim Hof wetenschappelijk Onderzoek is recent officieel gepubliceerd (Zwaag et al – 2022). In dit onderzoek werd het baanbrekende onderzoek van radboud 2014 van Wim Hof herhaald.
 
De ontstekingsremmende werking van de Wim Hof Method werd opnieuw bevestigd. Het kunnen reproduceren van resultaten is een belangrijke parameter voor de kracht en validiteit van een onderzoek!
 
Dit is natuurlijk zeer goed nieuws is voor mensen met chronische onstekingsziekten en auto-immuunziekten 👌🏽☮️
In dit onderzoek werd onderzocht gekeken welke pillar van de WHM nu juist het ontstekingsremmend effect veroorzaakt:
 
1) Enkel WHM ademhaling?
2) Enkel koudetraining?
3) Combinatie van Ademhaling en Koudetraining?
Uit dit wetenschappelijk onderzoek achter de Wim Hof Methode blijkt duídelijk dat …
 

1. Enkel koudetraining niét ontstekingsremmend werkt (misschien beetje verrassend voor velen) … (dir staat natuurlijk los van alle andere effecten van koudetraining an sich.

2. Enkel de WHM ademhalingsoefeningen wél zeer krachtig ontstekingsremmend werken.

Bovendien is er géén verschil is in effect op ontstekingen tussen de Wim Hof Basic Breathing en de WHM Power Breathing (advanced)

3. Dat koudetraining (ijsbad, koud douchen) ná de WHM ademhaling de ontstekingsremmende effecten wel nog zeer duidelijk aantoonbaar versterken … 

Dit onderzoek bekrachtigt nogmaals hoe belangrijk het is om de Wim Hof ademhaling  te combineren met koudetraining
Uit ervaring weet ik dat velen na een tijdje wél de kou in gaan zonder voorbereiding met de ademhaling of de ademhaling wat verwaarlozen.
 
Neem deze gekende en wederom bevestigde inzichten mee in je beoefening van deze geweldige WHM methode.
 
Als je daar nog eens een open mind(set) van gestaag groeien (en dus niet presteren/falen/competitie) aan vastkoppelt, haal je het beste uit de Wim Hof Methode én uit jeZelf
 

Wetenschappelijk onderzoek achter de Wim Hof Methode

2022

Brain Activity: Wayne state University (US) onderzoekt het effect van de WHM op de hersenactiviteit : enkel de ademhaling en de combinatie van ademhaling, koudetraining en Mindset. 

2020

Involvement of Lactate and Pyruvate in the Anti-Inflammatory Effects Exerted by Voluntary Activation of the Sympathetic Nervous System

Our results demonstrate that practicing the breathing exercises acquired during the training program results in increased activity of the Cori cycle. Furthermore, this work uncovers an important role of lactate and pyruvate in the anti-inflammatory phenotype observed in trained subjects.

2019

Motivatie en ervaringen van WHM beoefenaars. (RMIT Australië)

Inzicht in positieve effecten op welzijn van de WHM alsook inzicht in averechtse effecten ervan tav veiligheid.

An add-on training program involving breathing exercises, cold exposure, and meditation attenuates inflammation and disease activity in axial spondyloarthritis – A proof of concept trial

Het Medische centrum in Amsterdam (AMC) onderzoekt het effect van WHM op onsteking en levenskwaliteit bij mensen met spondilitis. 

mei 2018

“Brain over body”–A study on the willful regulation of autonomic function during cold exposure

In het Wayne State University (US) onderging Wim een NMR hersenscan. Hieruit blijkt dat Wim eerder het centraal zenuwstelsel gebruikt om met koude om te gaan dan het perifere zenuwstelsel.

Deze resultaten tonen ook aan dat beoefenaars invloed kunnen uitoefenen op sleutelgebieden (pijnstilling en gemoedstoestand) – in de hersenen.

Het kunnen activeren van endorfine en cannabinoiden heeft mogelijk een grote impact op levenskwaliteit en verbetering van verschillende medische klinische symptomen/syndromen. 

4 juli 2015

“The role of outcome expectancies for a training program consisting of meditation, breathing exercises, and cold exposure on the response to endotoxin administration”

Radboud Universiteit Maastricht. Onderzoekers vonden indicaties dat een algemene en specifieke positieve verwachting (mindset) na training met de WHM een mogelijke rol speelt 

2014

Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in human

Niet alleen Wim, maar ook 12 mensen die gedurende 2 weken getraind zijn blijken in staat om hun immuunsysteem en autonoom zenuwstelsel te beïnvloeden tijdnes na een injectie met een levende bacterie.

Controlled Hyperventilation After Training May Accelerate Altitude Acclimatization

Dit rapport bespreekt de effecten van de WHM op Acute Hoogteziekte (AMS). Tijdens een expeditie naar Mt Kilimanjaro gebruikten 26 deelnemers Wim Hof Methode ademhalingstechnieken om de symptomen van Hoogteziekte te voorkomen dan wel om te keren.

Radboud Universiteit Maastricht.  Deze studie beschrijft het effect van levensstijl met frequente blootstelling aan extreme koude op de activatie van bruin vetweefsel (BAT) en koude geïnduceerde thermogenese (CIT). Deze studie vergelijkt Wim met zijn tweelingsbroer (die niet vaak blootgesteld werd aan extreme koude). Beiden gebruiken een g-Tummo  ademhalingstechniek.  

De resultaten wat CIT en BAT betreft zijn gelijk bij beide broers. Toch daalt Wims lichaamstemperatuur beduidend minder dan die van zijn broer. De ademhalingsoefening blijkt ook bij te dragen aan de ontwikkeling van lichaamswarmte tijdens blootstelling aan koude. 

2 januari 2012

The Influence of concentration/meditation on autonomic nervous system activity and the innate immune system

Radboud Universiteit Maastricht Wims ontstekingsreacties werden gemeten tijdens een ijsbad van 80 minuten. Hij deed intussen zijn concentratietechnieken.

Wim werd ook geïnjecteerd met een levende bacterie die eerder bij 112 proefpersonenen hevige ziektesymptomen uitlokte.

De resultaten tonen voor het eerst aan dat Wim in staat is om met de Wim Hof Methode invloed uit te oefenen op het autonoom zenuwstelsel en het aangeboren immuunsysteem. 

17 september 2009

Blood tests during breathing and meditation exercises (New York)

Na 1 u 15 minuten in ijswater was Wims lichaamstemperatuur gedaald naar 31*C. Medisch gezien kon Wim onmogelijk zijn lichaam opnieuw opwarmen zonder externe warmtebronnen. Dit zou leiden tot de dood. 

Wim verhoogde echter zijn lichaamstemperatuur – met zijn intussen wereldberoemde ademhalingsoefeningen binnen de 20 minuten naar een veilige 34,5*C. De nieuwsgierigheid van de wetenschap is helemaal gewekt en besluit Wim verder en grondig te onderzoeken.

2007

Study: Blood tests during meditation and breathing exercises Feinstein Institute (led by Dr. K. Tracey)

Als je deze pagina wil delen